Go to Top

Minor – de essentie van het ontwerpen

In de minor de essentie van het ontwerpen, jaar 3 – blok 1 en 2, ontdekken studenten hun passie, stijl en identiteit als ontwerper, en werken aan een eigen gedefineerde ontwerpopdracht.

Deze ontwerpopdracht formuleren de studenten na oriëntatie, reflectie en onderzoek: een ontdekkingsreis naar hun identiteit als ontwerper. De essentie van ontwerpen is een diepgaande ervaring van een persoonlijke ontwikkeling waarin de student hun kwaliteiten als ontwerper ontdekt, demonstreert en presenteert.

Tal van vormgevings- en ontwerpvaardigheden komen aan bod. Deze minor is een project voor durvers. Er wordt een beroep gedaan op zowel de zelfstandigheid als je creativiteit van de student. Aan het eind van deze minor is de student in staat met kennis van zaken uitspraken te doen over ontwerpen. Ze kunnen hun eigen visie over ontwerpen in de brede context van design plaatsen, en hun mening toelichten en beargumenteren. De student weet wie hij is en waar hij staat als product-ontwerper. Ze hebben zogezegd hun intrinsieke motivatie ontdekt en weet wat ze drijft en inspireert. Hierdoor kunnen ze zich in de concurrerende beroepspraktijk beter profileren, positioneren en manifesteren.

Tijdens het ontwerpen dienen de voortgang van het ontwerpproces en de tussentijdse resultaten als belangrijke meetpunten en aanmoedigingsmomenten. Het ontwerpproces bestaat uit een waaier van ondersteunende vakken als Manifest, Marketing, Filosofie, NLP en Debatteren. Na deze minor beschikt de student over de eigenschappen die je nodig hebt als ontwerper in de beroepspraktijk.