Go to Top

Project servies

In het project serieproduct, jaar 2 – blok 1, ontwerpen studenten servies van keramiek.

Studenten ontwerpen producten in een serie met onderlinge vormverwantschap die door de gebruiker te herkennen is. Ze maken van een positieve vorm, een negatieve vorm in een mal. Door middel van giettechniek wordt de positieve vorm in serie vervaardigd. De student maakt kennis met de beginselen van het keramisch productieproces, en kunnen producten ontwerpen die in serie in keramiek gemaakt kunnen worden.

Het ontwerpproces wordt volledig gedocumenteerd in een overzichtelijk verslag met visualisatie van de uitvoering in vorm en detaillering. De studenten maken professionele presentatietekeningen en technische tekeningen, waarin vorm- en maatverhoudingen in drie aanzichten en een doorsnede eenduidig zijn vastgelegd. Lezingen De wereld van een ontwerper is groter dan zijn eigen ontwerp, werkplaats en bureau. Een ontwerper houdt voortdurend contact met de omgeving waarin hij werkt. Hij is op de hoogte van trends en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Hij kent de wereld van design in de breedste zin. Daarom bezoeken de studenten regelmatig een lezing die binnen de opleiding wordt georganiseerd. Tal van prominente sprekers vertellen over hun ideeën over design, over duurzaamheid, over creëren, maken en delen. Over hun ontwerpen, de markt, de toekomst.